Papers

 1. Sarsar, F., Kale, Ö. A., Andiç‐Çakır, Ö., Gueorguiev, T., Evstatiev, B., Georgieva, T., ... & Lipczyński, T. (2020). Multicultural investigation of the students' acceptance of using digital learning materials in laboratory classes. Computer Applications in Engineering Education.

 2. Gezgi̇n, D , Sarsar, F . (2020). Böte Bölümünde Öğreni̇m Gören Öğrenci̇leri̇n Si̇ber Aylaklik Nedenleri̇ne Ai̇t Görüşleri̇: Bi̇r Karma Yöntem Çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 24 (1) , 243-256 . 

 3. Sarsar, F , Asi̇no, T , Brown, W . (2019). Students' Perceptions of Peer Teaching in a Coding Course . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 257-268 . DOI: 10.17556/erziefd.623469

 4. Kurt, A. A., Sarsar, F., Filiz, O., Telli, E., Orhan‐Göksün, D., & Bardakcı, S. (2019).Teachers’ use of Web 2.0: Education Bag Project Experiences1.Malaysian Online Journal of Educational Technology. 7(4), 110-125.

 5. Simsek, Ö., & Sarsar, F. (2019). Investigation of the Self-Efficacy of the Teachers in Technological Pedagogical Content Knowledge and Their Use of Information and Communication Technologies. World Journal of Education, 9(1), 196-208.

 6. Sarsar, F., Andiç-Çakır, Ö., Bohórquez, M.J., Leeuwen, M.V.(2018).Learners' and Instructors' Views on Technology Supported Engineering Education: Initial Outcomes in a Cross-cultural Study Sample. UJER: Universal Journal of Educational Research, 6(12), 2764-2771.

 7. Sarsar, F., & Harmon, S. (2018). Views of Pre-Service Teachers on Internet Supported Learning. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 17(2).

 8. Sarsar, F., & Ceylan, B.(2017). Öğretmen Adaylarının Duygusal Motivasyonel Geri Bildirim Mesajlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 125-134.

 9. Yıldız, Ş. N. Sarsar, F., Ateş Çobanoğlu, A. (2017). Dönüştürülmüş Sınıf Uygulamalarının Alanyazına Dayalı İncelenmesi (A literature review of flipped classroom practices). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

 10. Sarsar, F., Harmon, S., (2017). Student and Instructor Responses to Emotional Motivational Feedback Messages in an Online Instructional Environment. The Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET (ISSN: 2146-7242), 16(1), 115-128.

 11. Sarsar, F., Kaval, M. E., Klasser, G. D., & Güneri, P. (2016). Impact of internet supported dental education: Initial outcomes in a study sample. Journal of Human Sciences, 13(3), 4986-4997. doi:10.14687/jhs.v13i3.4209

 12. Sarsar, F., Kışla, T., (2016). Emotional Presence in Online Learning Scale: A Scale Development Study. The Turkish Online Journal of Distance Education.TOJDE. Vol.17, No:3

 13. Sarsar, F., Başbay M., Başbay A. (2015). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN: 1306-7850), Vol.11, No.2, 418-431.

 14. Sarsar, F., Engin, G., (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okur-yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi (ISSN:1307-4474), Vol.16, No.1,165-176.

 15. Engin, G., Sarsar, F. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarinin küresel vatandaşlik düzeylerinin incelenmesi / Investigation of primary school teacher candidates’ global citizenship levels). The International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (ISSN:1303-5134), Vol.12, No. 1, 150-161.

 16. Sarsar, F.,(2013), Emotion, Motivation and Online Learning. Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Vol.10, No. 11, 35-42.*

 17. Basbay, A., Kagnici, Y.D., Sarsar, F. (2013). Eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan Öğretim elemanlarinin çokkültürlü yeterlik algilarinin incelenmesi (Examining Multicultural Competence Perceptions Of Education Faculty).Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/3, Winter 2013, p. 47-60, Ankara-Turkey

 18. Sarsar, F.,(2012), A New Instructional Design Model for Online Instruction: GRAPE. Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Vol.9, No. 4, 27-36.*

 19. Sarsar, F., (2012), Motivation and Online Adult Learners: How do we do that?,Anadolu Journal of Educational Sciences International. January 2012, 2(1).*

 20. Kışla, T., Arıkan, Y. D., Sarsar, F., Meşhur, E., Şahin, M., &Kokoç, M. (2010). Encountering problems of the web-based distance learning systems.e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 1-18.*

 21. Bintas, J., &Sarsar, F. (2009). The roles of computer-mediated collaboration and peer assessment in learning trigonometric curves. Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 6(8), 37-50.*